top of page

Göç Hikayeleri yayında! 

GÖRSEL5.png

Vatan annem gibidir, kim başka anne ister ki?

Göç Hikayeleri, yaklaşık bir yıl süren bir Avrupa Birliği projesi ürünüdür. Türkiye'de yaşayan 30 göçmen öğrencinin hayat hikayelerini içermektedir. 

Benim bir hikayem var!

Çalışmada Karabük, Kayseri, Afyonkarahisar, İstanbul ve Ankara’da yaşayan, zorunlu göç nedeniyle ülkelerinden ayrılan, lisans veya lisansüstü eğitim alan 30 göçmen öğrenciyle yüz yüze mülakatlardan uyarlanmış öyküler yer almaktadır. Mülakatlar Mart 2020’de başlayan ve hala küresel boyutta devam eden salgın koşullarına uyularak gerçekleşmiştir. Mülakat sırasında çalışmada hangi bilgilerin yer alıp almayacağı noktasında göçmen öğrencinin görüşü alınmış, onun dışında herhangi bilgiye yer verilmemiştir. Mülakatlar sırasında alınan bilgiler sonradan hikâye haline getirilmiştir. Hikayelerde gençlerin ülkelerinden hangi sebeple ayrıldığı, göç sürecinin nasıl geliştiği, neden Türkiye’yi tercih ettiği ve karşılaştıkları sorunlara yer verilmiştir. Odak grubumuzda yer alan otuz üniversitesi öğrencisinden yirmi dördü erkek, altısı ise kadındır. Bu öğrencilerin on dokuzu Suriye, yedisi Afganistan, ikisi Irak, diğer ikisi ise Yemen uyrukludur. Dolayısıyla 21’i Türkiye ile sınır ülkeden, geri kalanı coğrafi açıdan uzak sayılabilecek ülkelerden gelmiştir.

GÖRSEL3.png

Google Play Books'da okumak için 

Google_Play_Books_icon_(2016).svg.png

Göç Hikayelerini sesli kitap olarak dinlemek için;

spotify.png
unnamed.png
1024px-YouTube_Music_full_logo.svg.png
bottom of page